Administrator danych

Administrator Danych

Witaj w Szkole Programowania Future Forge!

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych. W roli Administratora Danych zobowiązujemy się przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Poniżej znajdziesz informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jakie dane gromadzimy?

W ramach naszej działalności, zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Adres email,
 • Numer telefonu,
 • Dane dotyczące wybranych kursów,
 • Informacje na temat postępów w nauce.

Dlaczego gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane osobowe są gromadzone w celu zapewnienia Ci jak najlepszej jakości usług edukacyjnych. Wykorzystujemy je do:

 • Zarządzania Twoim uczestnictwem w kursach,
 • Informowania Cię o ważnych kwestiach dotyczących naszej szkoły,
 • Analizy Twojego postępu w nauce i dostosowania kursów do Twoich potrzeb.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Jako osoba, której dane dotyczą, przysługują Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym:

 • Prawo dostępu do Twoich danych i ich poprawiania,
 • Prawo do usunięcia danych (jeśli nie ma przeciwwskazań prawnych),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych sytuacjach.

Jeśli chciałbyś skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa danych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych osobowych lub chciałbyś skorzystać z którychkolwiek z wymienionych powyżej praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Jego dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszej szkoły programowania. Jesteśmy dumni z możliwości wspierania Cię w Twojej nauce i rozwoju.

Z poważaniem,

Future Forge

Administrator Danych